Giao thức TLS 1.0 và TLS 1.1 sẽ không còn hoạt động trong tương lai

ngừng sử dụng tls 1.0/1.1

Việc ngừng sử dụng TLS 1.0 và 1.1 đã được công bố bởi Digicert – Nhà cung cấp chứng SSL hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó người dùng GitHub cũng không thể sử dụng trong thư viện của họ nữa. Mặc dù GitHub đã công bố quyết định không chấp TLS 1.0 và 1.1 từ February 1 st , nhiều người dùng vẫn không nhận được thông báo trong thời gian. Kế hoạch ban đầu GitHub là sẽ vô hiệu hóa các thuật toán không dùng nữa vào ngày 08 Tháng 2 Bằng…

Read More