Certificate Signing Request là gì? Làm thế nào để có Certificate Signing Request?

Certificate Signing Request(CSR) là bước đầu tiên trong vòng đời của chứng chỉ SSL – chứng chỉ được sinh ra bởi CSR. Nó cũng là một tập tin mà nhiều người dùng thường không quá quan tâm nhiều và có thể khiến bạn cảm thấy bối rối hoặc khó khăn khi cài đặt chứng chỉ SSL. Đây là giải thích nhanh về CSR là gì và vai trò của nó đối với những người tìm hiểu SSL hoặc có ý định cài đặt. CSR là gì? Certificate Signing Request là một tệp…

Read More