Port SSL là gì? Cách mở Port SSL

1. Port ssl là gì?

Port SSL (Secure Sockets Layer) là một cổng mạng được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa máy tính của bạn và một máy chủ web. SSL là một giao thức bảo mật mạng được sử dụng để mã hóa dữ liệu được truyền qua mạng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo, giả mạo dữ liệu, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Cổng thường được sử dụng cho SSL là cổng 443 và khi kết nối với một trang web được bảo vệ bằng SSL, URL của trang web sẽ bắt đầu bằng “https://” thay vì “http://”. Khi bạn truy cập một trang web bảo mật SSL, trình duyệt của bạn sẽ tạo ra một khóa mã hóa độc quyền để truyền thông tin giữa trình duyệt của bạn và máy chủ web.

Ngoài việc cung cấp tính năng mã hóa dữ liệu, SSL còn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên mạng. Điều này đảm bảo rằng thông tin của bạn được truyền tải an toàn và không bị sửa đổi hoặc thay đổi bởi các bên thứ ba. SSL cũng đảm bảo rằng bạn đang kết nối với máy chủ web chính xác mà bạn đang cố gắng truy cập, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo DNS (Domain Name System).

Tuy nhiên, giờ đây SSL đã được thay thế bởi TLS (Transport Layer Security) – một giao thức bảo mật tương tự nhưng có tính bảo mật cao hơn và được sử dụng rộng rãi hơn trên Internet hiện nay.

2. Cách mở port ssl trên Windows Firewall

  • Start > Settings > Control Panel
  • Click the Windows Firewall iconA window appears.
  • Click the Exceptions tab
  • Click the Add Port buttonA window appears.
  • Enter the name in Name field
  • Enter the Administration Server’s port number in Port field
  • Select the TCP option
  • Click the OK button.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment