Hướng dẫn chuyển hướng website từ HTTP sang HTTPS trên Windows và Linux

Hướng dẫn từng bước để chuyển hướng website từ HTTP sang HTTPS sau khi cài SSL.

 

Khi tin tặc và kẻ gian lận tiếp tục nâng cấp các kịch bản tấn công của họ bằng các kỹ thuật mới và tinh vi, ý nghĩa của việc thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp tiếp tục tăng. Một trang web hỗ trợ HTTPS là một biện pháp bảo mật như vậy. Cộng đồng trình duyệt đã và đang hướng tới việc chuyển sang HTTPS trong một thời gian dài. Các trình duyệt như Chrome hiển thị cảnh báo nếu trang web của bạn vẫn đang sử dụng HTTP. Thông điệp này là đủ để dọa người dùng đi và làm cho một vết lõm trong danh tiếng của bạn.


Nhiều trang web có các trang được phân phối trên cả giao thức HTTP và HTTPS. Điều này cũng có thể dẫn đến cảnh báo bảo mật từ trình duyệt. Do đó, sự khôn ngoan nằm trong việc di chuyển toàn bộ trang web của bạn sang HTTPS trước khi quá muộn. Tùy thuộc vào loại máy chủ bạn sử dụng, bạn phải bao gồm các dòng mã sau trong các tệp .htaccess và web.config để chuyển hướng HTTP sang HTTPS.

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Linux & cPanel bằng file .htaccess file

Đặt mã bên dưới vào tệp .htaccess trong cPanel trên máy chủ dựa trên Linux của bạn. Điều này sẽ chuyển hướng khách truy cập của bạn đến HTTPS.

RewriteCond %{HTTPS} !on [OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.

RewriteRule (.*) https://www.domainname.com%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Hãy ghi nhớ những điều sau đây nếu bạn muốn chuyển hướng .htaccess 

  • Bạn không được sao chép RewriteEngine On .
  • Bạn phải chắc chắn rằng các dòng bắt đầu với RewriteCond và RewriteRule ngay lập tức theo RewriteEngine On . 

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Windows & Plesk bằng tệp web.config

Sử dụng mã sau cho tệp web.config trong bảng điều khiển Plesk của máy chủ chạy Windows của bạn. Điều này sẽ chuyển hướng khách truy cập trang web của bạn đến HTTPS.

<configuration>

<system.webServer>

<rewrite>

    <rules>

       <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">

         <match url="(.*)" />

         <conditions>

           <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />

         </conditions>

         <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />

       </rule>

    </rules>

</rewrite>

</system.webServer>

Hãy ghi nhớ những điều sau đây nếu bạn có tệp web.config.

Đảm bảo bạn có thẻ mở và đóng cho:

  • webServer
  • rewrite
  • rules

Mong rằng qua bài viết này bạn đã biết cách chuyển hướng http sang https trên cả hai hệ điều hành Window và Linux bằng htacess lẫn web.config.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment