Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 10

Cài đặt SSL trên IIS 10 yêu cầu một tệp chứng chỉ có phần mở rộng tệp .p7b (hoặc .cer). Bạn có thể tải xuống chứng chỉ đã cấp trong email được gửi bởi nhà cung cấp dịch vụ SSL.

Để cài đặt chứng chỉ, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

  1. Nhấn Win + R và gõ vào “inetmgr trong cửa sổ xuất hiện để chạy Trình quản lý dịch vụ thông tin Internet (IIS).
  2. Trên trang chủ IIS Manager, tìm biểu tượng Server Certificates và bấm đúp vào nó:
  3. Xác định bảng Actions ở phía bên phải và nhấp vào Complete Certificate Request :

4. Trong cửa sổ Specify Certificate Authority Response , hãy thực hiện các hành động bên dưới.

a) Trong phần File name containing the certification authority’s response, hãy duyệt hệ thống tệp để chọn chứng chỉ .p7b (hoặc .cer) của bạn.
b) Trong trường Friendly name  , chỉ định bất kỳ tên nào sẽ giúp bạn xác định chứng chỉ trong số các tệp khác. Tốt nhất là gửi tên miền thực tế của chứng chỉ.
c) Trong mục Select a certificate store for the new certificate, để lại giá trị mặc định Personal.

5. Nhấp vào OK để nhập chứng chỉ vào bộ lưu trữ máy chủ.

6. Khi quá trình nhập hoàn tất, trong cửa sổ Server Certificates, bạn sẽ thấy một mục mới được liên kết với chứng chỉ đã nhập:

7. Gán chứng chỉ cho trang web của bạn bằng cách mở rộng phần phụ Sites trong menu Connections ở bên trái và chọn trang web tương ứng. Sau đó, trong bảng Actions ở phía bên phải, định vị menu Edit Site và chọn tùy chọn  Bindings:

8. Ở bên phải của cửa sổ Site Bindings , nhấp vào Add :

9. Trong cửa sổ Add Site Binding, sửa đổi các trường như dưới đây:

a) Trong trường  Type , chọn https .

b) Trong trường  IP address, chọn địa chỉ IP của trang web của bạn hoặc All Unassigned.

c) Trong trường Port, chỉ định 443 (mặc định).

d) Trong trường SSL certificate, chọn chứng chỉ đã nhập trước đó, có thể được xác định bằng tên thân thiện:

LƯU Ý: Hộp Require Server Name Indication cần được tick nếu có nhiều chứng chỉ SSL trên máy chủ.

10. Nhấp vào OK để mục nhập https mới xuất hiện trong cửa sổ Site Bindings:

Đó là tất cả – chứng chỉ nên được cài đặt và trang web phải được truy cập thông qua HTTPS.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment