Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong Chrome 61

1. Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong Chrome 61?

Khi bạn nhấp vào ổ khóa, một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện. Liên kết hợp lệ được đặt bên dưới Chứng chỉ . Chỉ cần đưa con trỏ vào liên kết Hợp lệ sẽ cho bạn biết tên của tổ chức phát hành chứng chỉ (CA). Đây là những gì nó trông giống như:

Nhấp vào Hợp lệ sẽ dẫn bạn đến Chi tiết chứng chỉ.

2.Bật chi tiết chứng chỉ SSL trong Chrome 61

  • Mở Google Chrome
  • Sao chép và dán chrome://flags/# show-cert-link vào thanh địa chỉ của bạn
  • Nhấp vào liên kết Bật để lấy lại trình xem chứng chỉ cũ.

  • Bấm vào nút Relaunch Now

 

 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment