Cách tạo Curl ignore ssl?

1. Curl ignore ssl là gì?

Curl là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để truy xuất tài nguyên trên mạng, bao gồm các tài nguyên được truy cập thông qua HTTPS. Khi truy xuất các tài nguyên bảo mật qua HTTPS, Curl sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) để thiết lập kết nối an toàn giữa client và server.

Tuy nhiên, có những trường hợp bạn không muốn Curl xác nhận chứng chỉ SSL của server (ví dụ như khi bạn sử dụng một self-signed certificate hoặc một certificate không được phép) và cho phép kết nối bị thất bại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tùy chọn “–insecure” hoặc “-k” trong Curl để bỏ qua việc xác nhận chứng chỉ SSL.

Tuy nhiên, việc bỏ qua xác nhận SSL có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật như tấn công Man-in-the-middle (MITM), vì vậy bạn nên sử dụng tùy chọn này cẩn thận và chỉ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng kết nối đến server là an toàn và tin cậy.

2. Cách tạo Curl ignore ssl

Cú pháp cơ bản để bỏ qua lỗi chứng chỉ bằng curllệnh là:

curl --insecure [URL]

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng:

curl -k [URL]

Một trang web không an toàn nếu nó có chứng chỉ SSL đã hết hạn, bị định cấu hình sai hoặc không đảm bảo kết nối an toàn. Khi bạn cố gắng sử dụng curlđể kết nối với một trang web như vậy, đầu ra sẽ phản hồi lỗi.

Chẳng hạn, nếu bạn chạy lệnh:

curl myawesomewebsite.com

Đầu ra sẽ hiển thị nội dung của URL. Tuy nhiên, vì trang web này có chứng chỉ SSL không hợp lệ nên nó hiển thị lỗi như trong ví dụ bên dưới.

curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'unixtutorial.test'

Điều này có nghĩa là “chứng chỉ ngang hàng không thể được xác thực bằng các chứng chỉ CA đã biết”.

Để bỏ qua ràng buộc này, bạn có thể sử dụng tùy chọn --insecure(hoặc -k) cho phép kết nối máy chủ không an toàn khi sử dụng SSL. Do đó, bạn sẽ chạy:

curl -k myawesomewebsite.com

3. Kết luận

OK vậy là mình đã tổng  hợp xong cho các bạn Cách tạo Curl ignore ssl? chúc các bạn thành công.

 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment