Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length”

1. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL received a record that exceeded the maximum permissible length?

– Lỗi này cũng xảy ra khi bạn đã bật mô-đun SSL (ví dụ: bạn đã chạy a2enmod ssl) nhưng chưa bật bất kỳ mục nhập trang web SSL nào (tức là bạn chưa chạy ví dụ a2ensite default-ssl).

– Lỗi này cũng hiển thị khi Firefox không được định cấu hình đúng cho SSL.

2. Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length”

Bạn có thể thử cách như sau: Thông thường nó xuất hiện khi một số mã sai đang cố gắng chuyển hướng đến HTTPS trên cổng 80.

ví dụ

https://example.com:80/some/page”

Bằng cách xóa cổng 80 khỏi url, chuyển hướng sẽ hoạt động. HTTPS theo mặc định chạy qua cổng 443.

a2ensite default-ssl

Nếu bạn muốn buộc phpmyadmin sử dụng SSL/https thì nên thêm đoạn này:

> ln -s /etc/apache2/sites-available/default-ssl /etc/apache2/sites-enabled/000-default-ssl 

3. Lời khuyên:

Dưới đây là một số điều chúng tôi khuyên bạn nên thử.

 • Đảm bảo rằng cổng 443 đang mở và được bật trên máy chủ của bạn. Đây là cổng tiêu chuẩn cho giao tiếp https.
 • Nếu SSL đang sử dụng một cổng không chuẩn thì FireFox 3 đôi khi có thể gây ra lỗi này. Đảm bảo SSL đang chạy trên cổng 443.
 • Nếu sử dụng Apache2, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng cổng 443 cho SSL hay không. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thiết lập tệp port.conf như sau
  Listen 80
  Listen 443 https
  
 • Đảm bảo rằng bạn không có nhiều hơn một chứng chỉ SSL chia sẻ cùng một IP. Hãy đảm bảo rằng tất cả chứng chỉ SSL đều sử dụng IP chuyên dụng của riêng chúng.
 • Nếu sử dụng Apache2, hãy kiểm tra cấu hình vhost của bạn. Một số người dùng đã báo cáo việc thay đổi <VirtualHost>để _default_giải quyết lỗi.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment