Cách sửa lỗi SSL Modem VNPT

1. Lỗi SSL Modem VNPT là gì?

Cái này thường xảy ra trên Modem wifi VNPT,  WIFI IGATE GW020-H VNPT,…. chủ yếu là lỗi này sẽ làm bạn không thể login vào trang quản trị của Modem được. Cụ thể thường là lỗi khi bạn đăng nhập : 192.168.0.192.168.l.l vnpt trên điện thoại

Khi bạn đăng nhập đúng ip modem 192.168.0.192.168.l.l vnpt trên điện thoại mặc dù điền địa chỉ không sai nhưng vẫn bị lỗi SSL này thì bạn có thể tham khảo cách bên dưới để tìm cách fix.

2. Cách sửa lỗi SSL Modem VNPT

Sau 1 hồi mò mẫm thì cũng biết nguyên do: trang 192.168.1.1 của cục igate không mã hóa ssl gì cả (méo có https). Trong khi tất cả trình duyệt hiện tại, bắt đầu từ gần đây đã chặn hết các trang không mã hóa ssl như này. Những web không mã hóa ssl sẽ bị trình duyệt chặn không thể truy cập được (hình như voz lâu lâu cũng bị).
:waaaht::waaaht:
Cách sửa với firefox như sau:

  • gõ vào thanh địa chỉ about:config
  • trong ô tìm kiếm tìm từ khóa TLS
  • sửa mục security.tls.version.enable-deprecated thành true
  • sửa mục security.tls.version.min thành 1 (1 tương ứng tls 1.0, 2 tương ứng tls 1.1, 3 tương ứng tls 1.2)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment