Cách sửa lỗi kết nối SSL trên điện thoại Android?

1. Cách sửa lỗi kết nối SSL trên điện thoại Android

Khi bạn nhận được thông báo lỗi Chứng chỉ SSL trên điện thoại Android của mình, bạn có thể thực hiện một số cách để khắc phục sự cố.Mình sẽ liệt kê ra một số cách và bạn làm theo trình tự cho đến khi khắc phục được lỗi này nhé.

Cách 1:

Đây là một bản sửa lỗi đơn giản có thể giải quyết lỗi Android này cho bạn ngay lập tức. Chỉ cần đảm bảo ngày và giờ của bạn là chính xác. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến “Setting” và chọn “Data&time”. Từ đó, chỉ cần kích hoạt tùy chọn cho “automatic date & time”.

Cách 2:Xóa dữ liệu duyệt web trên Chrome

 

Nếu cách 1 không hoạt động, bạn có thể cần phải xóa dữ liệu duyệt web của mình. Bắt đầu bằng cách mở Chrome, sau đó nhấn “Menu”. Đi tới “Privacy” và chọn “Settings”. Sau đó chọn “Clear Browsing Data”. Chọn tất cả các hộp trên màn hình và sau đó nhấn “Xóa”.

Cách 3: Thay đổi kết nối WiFi

Hãy thử thay đổi kết nối WiFi trên thiết bị của bạn nếu việc xóa dữ liệu và đặt lại Ngày / Giờ của bạn không hoạt động. Có thể bạn đang sử dụng WiFi công cộng thì khả năng cao chúng sẽ bị dính lỗi đó.

Cách 4:Tạm thời vô hiệu hóa Antivirus

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng bảo mật hoặc chống vi-rút trên điện thoại Android của mình, hãy thử tắt tạm thời ứng dụng đó rồi bắt đầu duyệt lại. Đôi khi các ứng dụng này có thể can thiệp vào trình duyệt của bạn theo cách khiến kết nối SSL không thành công.

Cách 5: Đặt lại thiết bị Android của bạn

Nếu tất cả các đề xuất khác nói trên không giải quyết được lỗi Chứng chỉ SSL, bạn có thể phải đặt lại thiết bị của mình.

Cuối cùng: Một khả năng lớn đó là SSL trên hosting của website bạn đang truy cập có vấn đề thật – và nếu thử nhiều thiết bị với các cách khác nhau mà vẫn gặp tình trạng trên thì mình dám chắc là do website đó đang có vấn đề ssl chứ không phải do các thiết bị của các bạn. Chúc các bạn thành công.

 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment