Cách fix lỗi ssl certificate problem certificate has expired

1. Lỗi ssl certificate problem certificate has expired là gì?

Lỗi “SSL certificate problem: certificate has expired” xuất hiện khi một chứng chỉ SSL (Secure Socket Layer) đã hết hạn và không được cung cấp lại hoặc cập nhật đúng cách. SSL certificate được sử dụng để bảo mật kết nối giữa máy tính của bạn và máy chủ web, đảm bảo rằng thông tin được truyền đi và truyền về được mã hóa và bảo vệ.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi ssl certificate problem certificate has expired

  • Hết hạn chứng chỉ SSL: Chứng chỉ SSL có một thời hạn hiệu lực, thường là từ vài tháng đến một năm. Sau khi chứng chỉ hết hạn, nó không còn được coi là tin cậy và trình duyệt sẽ hiển thị lỗi khi cố gắng truy cập vào trang web đó.
  • Thiếu quá trình gia hạn chứng chỉ SSL: Để tiếp tục sử dụng chứng chỉ SSL, người sở hữu trang web cần thực hiện quá trình gia hạn chứng chỉ trước khi nó hết hạn. Nếu quá trình này bị bỏ qua hoặc không thực hiện đúng cách, chứng chỉ sẽ hết hạn và gây ra lỗi.
  • Vấn đề với nhà cung cấp chứng chỉ SSL: Sự cố trong quá trình cung cấp chứng chỉ SSL cũng có thể gây ra lỗi này. Điều này có thể bao gồm việc nhà cung cấp không cung cấp chứng chỉ mới đúng hạn hoặc không cập nhật chứng chỉ trong hệ thống.
  • Lỗi cấu hình máy chủ: Trong một số trường hợp, lỗi có thể xảy ra do cấu hình máy chủ web không đúng. Có thể có sự không khớp trong quá trình cài đặt hoặc cấu hình chứng chỉ SSL trên máy chủ.

3. Cách fix lỗi ssl certificate problem certificate has expired?

Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là yêu cầu máy chủ của bạn cập nhật chứng chỉ gốc trên máy chủ của bạn. Cụ thể như sau:

Bước 1: Tải xuống tệp cacert.pem này .

Bước 2: Đặt tệp này vào thư mục PHP của bạn. Giống như nếu bạn đang sử dụng php7.4.9, hãy đặt tệp ở đây:
C:\wamp64\bin\php\php7.4.9

Bước 3: Mở tệp php.inicủa máy chủ (nhấp chuột trái vào biểu tượng Wamp → PHP → php.ini):

Bước 4: Tìm dòng này:;curl.cainfo

Bước 5: Thay đổi nó thành vị trí tệp cacert.pem của bạn:curl.cainfo = "C:\wamp64\bin\php\php7.4.9\cacert.pem"

Bước 6: Đảm bảo bạn xóa ; ký ở đầu dòng!

Bước 7: Lưu tệp php.ini.

Bước 8: Khởi động lại Wamp và sự cố sẽ được khắc phục!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment