993 ssl là gì? Cách fix lỗi 993 ssl?

1. 993 SSL là gì?

993 hay còn gọi là: Port 993 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là IMAPS. 

2. Nguyên nhân gây ra lỗi 993 SSL?

Lỗi 993 SSL thường liên quan đến các vấn đề kết nối với một máy chủ email bảo mật sử dụng giao thức SSL/TLS. Lỗi này thường xảy ra khi máy tính của bạn không thể kết nối với máy chủ email đó hoặc khi cài đặt SSL/TLS không chính xác.

2. Cách fix lỗi 993 ssl?

 1. Kiểm tra kết nối mạng: Đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet ổn định và tốt. Bạn có thể thử truy cập trang web khác để đảm bảo rằng kết nối mạng của bạn không bị lỗi.
 2. Xác nhận thông tin đăng nhập: Kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn và đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu được nhập đúng. Nếu bạn không nhớ thông tin đăng nhập của mình, bạn có thể thử lấy lại mật khẩu của mình từ nhà cung cấp dịch vụ email.
 3. Xác nhận cài đặt SSL/TLS: Đảm bảo rằng cài đặt SSL/TLS của bạn đã được cấu hình đúng. Nếu bạn sử dụng một chương trình email thay vì truy cập email của bạn thông qua trình duyệt web, bạn có thể thử tắt chế độ SSL/TLS tạm thời để xem liệu lỗi có bị giải quyết không.
 4. Kiểm tra cấu hình tường lửa: Nếu bạn đang sử dụng tường lửa, hãy kiểm tra xem cấu hình tường lửa của bạn có chặn truy cập vào email của bạn không. Nếu có, bạn có thể cấu hình tường lửa của mình để cho phép truy cập vào email.
 5. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email: Nếu bạn vẫn gặp phải lỗi 993 SSL, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của mình để được hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn xác định nguyên nhân của lỗi và giải quyết nó.

Ngoài ra nếu cách trên không thành công bạn có thể sử dụng các biện pháp khác bên dưới:

Cách 1:

Chạy lệnh sau cho DOMAIN và cả các cổng 443, 465 và 993 riêng biệt:

read -p "Domain && Port: " HOSTNAME PORT ;echo Q|openssl s_client -connect $HOSTNAME:$PORT -servername $HOSTNAME -showcerts

Chúng ta sẽ thấy rằng chứng chỉ mới đang hiển thị cho cổng 443 (Apache) và 265 (Exim), nhưng không hiển thị cho 993 (Dovecot/IMAP).

Ngoài ra, chúng ta có thể xác nhận điều tương tự bằng cách chạy lệnh sau:

grep -Ei "$DOMAIN" /etc/dovecot/sni.conf

Ở đây, đầu ra sẽ không trả về kết quả nào.

Điều này có nghĩa là cấu hình Dovecot SNI chưa được cập nhật với đường dẫn đến tệp chứng chỉ mới. Thông thường, chúng tôi thấy điều này xảy ra khi không có tài khoản email nào trong tên miền được đề cập. Nếu không có tài khoản email nào được liên kết với miền đó thì nó sẽ không cập nhật cấu hình SNI của Dovecot.

Cách 2:

Trên tệp cấu hình chính của dovecot, /etc/dovecot/dovecot.confhãy tìm và kiểm tra protocols =giá trị và đảm bảo rằng nó chứa tệp imaps. Thiết lập cấu hình đảm bảo như thế này:

... 
#protocols = imap imaps pop3 lmtp
protocols = imaps lmtp
...

Ngoài ra, bạn nên cho phép cổng 993 trong /etc/dovecot/conf.d/10-master.conffile. Đây là cấu hình mẫu hoạt động tốt trên máy chủ thư:

...
service imap-login {
 inet_listener imap {
  #port = 143 => put 0 to disable imap port
  port = 0
 }
 inet_listener imaps {
  port = 993
  ssl = yes
 }
...
}
...

Sau đó, bạn sẽ có thể chặn cổng imap 143 trong tường lửa.

3. Kết luận:

Ok vậy là ssl.vn đã hướng dẫn xong cho các bạn về “993 ssl là gì? Cách fix lỗi 993 ssl?” chúc các bạn có các kiến thức thú vị

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment