Hướng dẫn sửa lỗi Secure Connection Failed trên Firefox

Fix lỗi Secure Connection Failed trên Firefox chỉ sau vài phút với ssl.vn   1. Kiểm tra Cài đặt SSL Firefox của bạn Gõ about: config  vào thanh địa chỉ và nhấn Enter . This Might void your warranty!” Cảnh báo sẽ được hiển thị ,  bấm vào nút I’ll be careful, I Promise. Nhập security.ssl.enable_ocsp_stapling  trong hộp tìm kiếm. Trường value là true , nhấp đúp vào nó để làm cho nó false . Bây giờ hãy thử kết nối lại trang web của bạn, nếu bạn vẫn thấy lỗi ‘Secure Connection Failed’ thì hãy chuyển sang Bước 2. 2: Kiểm tra cài đặt proxy Firefox của bạn…

Read More

Hướng dẫn fix lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi Firefox: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG. SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG là gì?   Thông báo lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG từ Firefox thường xuất phát từ kết quả của một cấu hình sai ở phía máy chủ. Trái ngược với những gì nhiều hướng dẫn này sẽ cho bạn biết, thường không có nhiều thứ mà người dùng internet thường xuyên có thể thực hiện để khắc phục thông báo SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG. Hầu hết lời khuyên đều nguy hiểm. Nó yêu cầu người dùng điều chỉnh một cái gì đó để…

Read More