Hướng dẫn sửa lỗi SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN khi sử dụng HSTS

Chức năng tương tự cung cấp bảo vệ bổ sung khi bạn bật HSTS có thể là một trở ngại khi cố gắng truy cập trang web của bạn nếu bạn gặp lỗi trong trình duyệt của mình, chẳng hạn như: Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN Bạn sẽ không thể bỏ qua nó và tiếp tục truy cập trang web do lỗi trên các trang web HSTS bị buộc là không thể bỏ qua. Như đã đề cập trong xuất bản năm 2012 RFC6797 Mục 12.1 : Không thiết lập kết nối an toàn trên bất kỳ…

Read More

Hướng dẫn giữ chỉ số like Facebook khi chuyển website từ HTTP sang HTTPS

Bài viết sẽ hướng dẫn chuyển website từ HTTP sang HTTPs không bị mất các chỉ số like, comment trên facebook. Chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS là một quy trình được ủng hộ và khuyến khích dành cho tất cả các web, cho phép tuân theo các thực tiễn tốt nhất của ngành và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách truy cập. Tuy nhiên, việc chuyển sang HTTPS có thể không suôn sẻ. Ví dụ: khi chuyển sang HTTPS, chủ sở hữu trang web có thể thấy…

Read More

Hàng loạt các chứng chỉ SSL của Google, Apple, Godaddy bị thu hồi vì sai phạm

Hàng triệu chứng chỉ SSL / TLS – trong số các chứng chỉ kỹ thuật số khác – hiện đang bị thu hồi do lỗi vận hành gây ra việc tạo ra các số sê-ri không tuân thủ.   Làm thế nào để bạn cấp sai hàng triệu chứng chỉ? Hãy bắt đầu với khía cạnh kỹ thuật của những gì đã xảy ra. Nếu bạn không thực sự muốn nghe về số sê-ri và entropy, hãy tiếp tục và bỏ qua phần tiếp theo.  Hãy bắt đầu với EJBCA, đây…

Read More

Hướng dẫn fix lỗi “Common name mismatch” trong trình duyệt

Bài viết này ssl.vn sẽ hướng dẫn người dùng fix lỗi Common name mismatch trong trình duyệt như Firefox, Chrome, Safari,…. Thông báo lỗi khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt. Những cái phổ biến nhất được liệt kê dưới đây: Firefox: Google Chrome: Opera: Trình duyệt web IE: Safari: Điều hướng Netscape: Trên thực tế, Common name mismatch không phải là lỗi, nhưng cảnh báo xảy ra khi tên máy chủ bạn đang cố truy cập trong trình duyệt không khớp với Common Name của chứng chỉ được chọn từ máy…

Read More

Hướng dẫn sửa lỗi ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID khi truy cập trình duyệt

Hướng dẫn sửa lỗi ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID khi truy cập các website đơn giản và dễ dàng nhất. Bạn đã bao giờ gặp các lỗi dưới? Chrome: ‘This server could not prove that it is example.com; its security certificate is from example.com. This may cause a misconfiguration or an attacker intercepting your connection’ Internet Explorer: ‘Chứng chỉ bảo mật được trình bày bởi trang web này là các vấn đề đối với địa chỉ của một trang web khác. Sự cố chứng chỉ bảo mật có thể cho thấy nỗ lực đánh lừa…

Read More

Hướng dẫn sửa lỗi “Certificate is not trusted because it is self-signed” khi truy cập website

Hướng dẫn sửa lỗi gặp thông báo lỗi “Certificate is not trusted because it is self-signed” khi truy cập trang web. Có thể có một số lý do có thể khiến bạn gặp lỗi này khi bạn cố truy cập trang web của mình: 1. Chứng chỉ tự ký đã được cài đặt trên máy chủ của bạn thay vì dùng chứng chỉ do Cơ quan cấp chứng chỉ cấp. Bạn có thể kiểm tra xem chứng chỉ của bạn đã được cài đặt đúng chưa bằng một trong những trình…

Read More

Hướng dẫn sửa lỗi Secure Connection Failed trên Firefox

Fix lỗi Secure Connection Failed trên Firefox chỉ sau vài phút với ssl.vn   1. Kiểm tra Cài đặt SSL Firefox của bạn Gõ about: config  vào thanh địa chỉ và nhấn Enter . This Might void your warranty!” Cảnh báo sẽ được hiển thị ,  bấm vào nút I’ll be careful, I Promise. Nhập security.ssl.enable_ocsp_stapling  trong hộp tìm kiếm. Trường value là true , nhấp đúp vào nó để làm cho nó false . Bây giờ hãy thử kết nối lại trang web của bạn, nếu bạn vẫn thấy lỗi ‘Secure Connection Failed’ thì hãy chuyển sang Bước 2. 2: Kiểm tra cài đặt proxy Firefox của bạn…

Read More

Hướng dẫn fix lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi Firefox: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG. SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG là gì?   Thông báo lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG từ Firefox thường xuất phát từ kết quả của một cấu hình sai ở phía máy chủ. Trái ngược với những gì nhiều hướng dẫn này sẽ cho bạn biết, thường không có nhiều thứ mà người dùng internet thường xuyên có thể thực hiện để khắc phục thông báo SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG. Hầu hết lời khuyên đều nguy hiểm. Nó yêu cầu người dùng điều chỉnh một cái gì đó để…

Read More