SSL Localhost là gì? Cách bật SSL Localhost

 

1.  SSL Localhost là gì? 

Một chứng chỉ SSL cho localhost sẽ tạo ra một kết nối bảo mật giữa trình duyệt và máy chủ localhost của bạn. Điều này hữu ích khi bạn đang phát triển ứng dụng web trên môi trường localhost và muốn có một kết nối bảo mật.

Tuy nhiên, thông thường các chứng chỉ SSL phải được phát hành bởi một cơ quan chứng thực được công nhận, và các cơ quan này thường không phát hành chứng chỉ SSL cho localhost. Do đó, để sử dụng SSL trên localhost, bạn cần tự tạo một chứng chỉ tự ký hoặc sử dụng chứng chỉ SSL tự ký đã được tạo trước đó.

2. Cách bật SSL Localhost?

 

Bước 1: Cài đặt Openssl

Nếu bạn có XAMPP trên máy của mình thì openssl sẽ đi kèm với nó. Nếu chưa thì vào https://github.com/openssl/openssl tải về và cài đặt. Bạn nên cài đặt nó theo cách như vậy sau đó openssl có sẵn trong thư mục C:\xampp\apache\bin .

Bước 2: Tải xuống hai tệp

Tiếp theo, bạn chỉ cần hai tập tin

  1. cert.conf
  2. make-cert.bat

Tải 2 file này về và lưu vào thư mục C:\xampp\apache\ssl . Vị trí C:\xampp\apache là vị trí mặc định của máy chủ Apache nếu bạn đã cài đặt XAMPP trên máy của mình.

Nếu bạn đã thay đổi vị trí của thư mục apache thì hãy thay đổi vị trí của thư mục ssl cho phù hợp. Thư mục ssl mới và bạn phải tạo nó.

Bước 3: Chỉnh sửa cert.conf

Chỉnh sửa tệp cert.conf và thực hiện các thay đổi sau.

Thay đổi giá trị DNS.1 thành localhost hoặc bất kỳ tên trang web cục bộ nào bạn muốn. Nó có thể là site.local – ví dụ.

Bước 4: Chạy make-cert.conf

Chạy tệp thực thi make-cert.conf và chấp nhận tất cả các giá trị mặc định. Đảm bảo nhập tên chung như tên bạn đã chọn trước đó. Vì vậy, nếu bạn chọn localhost thì nó sẽ là localhost và nếu bạn chọn site.local thì giá trị sẽ là site.local .

Bước 5: Cài đặt chứng chỉ trong Windows

Sau khi chạy tệp bó, bạn sẽ có một thư mục có tên trang web của mình trong thư mục ssl . Nếu bạn chọn site.local làm tên chung thì tên thư mục sẽ là site.local . Nó sẽ có chứng chỉ và khóa riêng.

Nhấp đúp chuột vào tập tin chứng nhận. Một cửa sổ sẽ mở ra để cài đặt chứng chỉ.

Bước 6: Chạy make-cert.conf

Chạy tệp thực thi make-cert.conf và chấp nhận tất cả các giá trị mặc định. Đảm bảo nhập tên chung như tên bạn đã chọn trước đó. Vì vậy, nếu bạn chọn localhost thì nó sẽ là localhost và nếu bạn chọn site.local thì giá trị sẽ là site.local.

Cài đặt chứng chỉ trong Windows Sau khi chạy tệp, bạn sẽ có một thư mục có tên trang web của mình trong thư mục ssl . Nếu bạn chọn site.local làm tên chung thì tên thư mục sẽ là site.local . Nó sẽ có chứng chỉ và khóa riêng.

Nhấp đúp chuột vào tập tin chứng nhận. Một cửa sổ sẽ mở ra để cài đặt chứng chỉ.

Nhấp vào cài đặt chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ để chọn Current User hoặc Local Machine. Chọn local machine

Trong màn hình tiếp theo, chọn tùy chọn Place all certificates in the following store và nhấp vào browse .

Một cửa sổ mới sẽ mở ra nơi bạn sẽ chọn Trusted Root Certification Authorities và chọn OK

Chứng chỉ sẽ được nhập và cài đặt trong Windows.

Bước 7: Thêm trang web trong tệp máy chủ Windows

 

Truy cập tệp C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts và mở tệp đó trong trình soạn thảo văn bản.

Thêm dòng sau vào cuối tệp –

127.0.0.1 trang web.local

Tôi giả định rằng bạn đã chọn site.local làm tên chung của mình.

Bước 8: Thêm trang web vào XAMPP

 

Cho XAMPP biết vị trí của các tệp chứng chỉ.

Mở tệp httpd-ssl.conf và tìm phần VirtualHost . Nếu nó không có ở đó thì hãy tạo nó như thế này: 

<VirtualHost *:443> DocumentRoot “C:/xampp/htdocs” ServerName site.local ServerAlias *.site.local SSLEngine on SSLCertificateFile “ssl/site.local/server.crt” SSLCertificateKeyFile “ssl/site.local/server.key” </VirtualHost>

Nếu bạn không biết vị trí của tệp httpd-ssl.conf thì hãy mở bảng điều khiển XAMPP và nhấp vào cấu hình trong phần quản lý apache. Chọn tệp httpd-ssl.conf . Cập nhật tương tự như hình trên và lưu lại.

OK vậy là đã xong – việc của chúng ta là: Khởi động lại apache và trình duyệt.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách cài đặt SSL cho Xampp

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment