Let’s Encrypt sẽ thu hồi danh sách các chứng chỉ được cấp sai

Chú ý! Let’s Encrypt đang thu hồi khoảng 2 triệu chứng chỉ HTTPS. Trang web của bạn có sử dụng chứng chỉ Let’s Encrypt không? Trang web của bạn có thể hiển thị lỗi này nếu chứng chỉ của bạn bị thu hồi. 1. Tại sao chúng ta đã mã hóa chứng chỉ HTTPS bị thu hồi? Do chứng chỉ SSL / TLS được cấp không đúng cách, Let’s Encrypt, một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có được chứng chỉ miễn phí có kế hoạch thu hồi một…

Read More

Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong mọi trình duyệt?

  1. Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong Chrome (v.60 +) Làm theo các bước dưới đây để xem chi tiết SSL trong máy tính để bàn của Chrome. Đầu tiên, hãy truy cập bất kỳ trang web nào hỗ trợ SSL. Nhấp vào ổ khóa màu xanh lục được hiển thị trên thanh địa chỉ và một cửa sổ bật lên nhỏ sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhấp vào Chứng chỉ (hợp lệ). Cửa sổ nhỏ bạn có thể thấy trên màn hình hiển thị chi tiết chứng…

Read More

Thông báo lỗi ssl_14090086 là gì? Và cách fix

1. Hình ảnh lỗi ssl_14090086 là gì? 2. Cách sửa lỗi ssl_14090086? Chúng ta sẽ xét trên ví dụ: Cảnh báo: stream_socket_enable_crypto (): Thao tác SSL không thành công với mã 1. OpenSSL Thông báo lỗi: lỗi: 14090086: Quy trình SSL: SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE: xác minh chứng chỉ không thành công Khắc phục sự cố cho biết: Cách khắc phục chính xác cho điều này là thay thế chứng chỉ không hợp lệ, bị định cấu hình sai hoặc tự ký bằng chứng chỉ tốt. Một người dùng cmt: `root @ agosto…

Read More

Cách sửa lỗi credential or ssl vpn configuration is wrong

1. Nguyên nhân gây lỗi credential or ssl vpn configuration is wrong Khi cố gắng bắt đầu kết nối SSL VPN trên Windows 10, Windows Server 2016 hoặc 2019 với FortiClient, có thể thông báo lỗi “ Cấu hình thông tin xác thực hoặc ssl vpn bị sai (-7200) ” xuất hiện. Lý do để giảm kết nối với điểm cuối trong quá trình khởi tạo do mã hóa gây ra, bạn có thể tìm thấy lý do này trong cài đặt của tùy chọn Internet. Một triệu chứng khác có thể được…

Read More

Một nửa số trang web vẫn sử dụng khóa tiền điện tử cũ

Theo một nghiên cứu mới, Internet ngày càng trở nên an toàn hơn, nhưng hơn một nửa số khóa kỹ thuật số của các trang web vẫn được tạo ra thông qua các thuật toán mã hóa cũ, theo một nghiên cứu mới. Công ty bảo mật Venafi đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu nổi tiếng Scott Helme để phân tích một triệu trang web hàng đầu thế giới trong 18 tháng qua. Báo cáo thu thập thông tin TLS kết quả đã tiết lộ một số tiến bộ trong…

Read More

Cài đặt chứng chỉ SSL chuỗi trên SonicWALL SSL Offloader

* Những thứ cần chuẩn bị:  Tệp chứng chỉ từ SSL.com   Trình soạn thảo văn bản   OpenSSL.exe   Trình quản lý cấu hình SonicWall  * Sau khi OpenSSL được khởi chạy: 1. Mở phần sau  a. Domain.ca-bundle.crt  b. Domain.crt 2. Copy and Paste:  Sao chép và dán toàn bộ văn bản bao gồm —–BEGIN CERTIFICATE—–  and  —–END CERTIFICATE—–  3. Lưu các tệp này (C: \ server.pem và C: \ inter.pem) Chứng chỉ domain.crt là chứng chỉ máy chủ.  Domain.ca-pack.crt là chứng chỉ trung gian.  4. Xác minh thông tin chứng chỉ với…

Read More

Sửa lỗi the request was aborted could not create ssl/tls secure channel

Dịch ra tiếng việt thì đây là: Không thể tạo lỗi kênh bảo mật SSL / TLS khi chạy trình hướng dẫn cấu hình kết hợp 1. Nguyên nhân gây ra lỗi the request was aborted could not create ssl/tls secure channel? Phiên bản Bảo mật tầng truyền tải (TLS) không khớp giữa máy khách (PhoneView) và máy chủ (Cisco UCM) Hoặc do không khớp giữa các giá trị cipher_suites được định cấu hình của PC khách hàng của bạn và các giá trị mà máy chủ được định cấu…

Read More

Kiểm tra bảo mật email miễn phí của NCSC

Một công cụ mới từ Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) hứa hẹn sẽ giúp các tổ chức kiểm tra xem cài đặt bảo mật email của họ có đạt chuẩn hay không. Dịch vụ Kiểm tra Bảo mật Email đã được cơ quan an ninh, một bộ phận của cơ quan gián điệp Anh GCHQ, đưa ra ngày hôm qua. 1. Công dụng của dịch vụ Kiểm tra Bảo mật Email Nó được thiết kế để tra cứu thông tin có sẵn công khai về các tiêu chuẩn chống giả…

Read More