Kích hoạt SNI SSL trên DirectAdmin

Khi bạn sử dụng Account user thường (Không phải Account Admin) trên hệ thống DirectAdmin để tính hành cấu hình SSL Ceritificate cho tên miền của user thì sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau: “You can only add a certificate if you own the ip you are using” Xử lý : Đối với user : bạn liên hệ với admin quản trị DirectAdmin của bạn và nhờ hỗ trợ vấn đề này. Đối với Admin : thì bạn thực hiện như sau Bước 1: Login ssh vào VPS/server Bước…

Read More

Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows khác nhau

1. SSL là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn bảo mật mạng được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. SSL đã được phát triển để bảo vệ thông tin truyền tải qua Internet và giúp đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải giữa người dùng và máy chủ là an toàn và không thể đọc được bởi bên thứ ba. 2. Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows…

Read More

Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server

1. Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server   Bước 1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn Bước 2. Điều hướng đến Thư mục nơi bạn sẽ quản lý chứng chỉ. Tạo keystore và private key bằng cách chạy lệnh sau: keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore your_domain_name.jks Bước 3. Tạo keystore – Nhập mật khẩu keystore – Nhập Thông tin tổ chức của bạn. – Nhập  y  hoặc  yes  khi được nhắc Bây giờ hãy nhập mật khẩu keystore của bạn và nhấn…

Read More

Cách fix lỗi TLS/SSL Server is enabling the beast attack vulnerability

  1. Lỗi TLS/SSL Server is enabling the beast attack vulnerability là gì? Lỗi “TLS/SSL Server is enabling the BEAST attack vulnerability” là một vấn đề bảo mật liên quan đến các phiên bản cũ của giao thức SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). BEAST là viết tắt của “Browser Exploit Against SSL/TLS,” và đó là một kỹ thuật tấn công bảo mật được tìm thấy trong SSL 3.0 và các phiên bản cũ hơn của TLS. Kỹ thuật tấn công BEAST tập trung vào việc giải mã các gói…

Read More

SSL Proxy là gì? Cách cấu hình SSL Proxy

1. SSL Proxy là gì? SSL Proxy (Secure Sockets Layer Proxy) là một loại máy chủ trung gian (proxy server) sử dụng để kiểm soát và bảo mật giao tiếp qua mạng thông qua SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security). SSL/TLS là một công nghệ mã hóa dữ liệu và xác thực kết nối mạng, thường được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin trên Internet. Chi tiết bạn có thể tham khảo bài viết này: Proxy là gì? Sock là gì? 2.…

Read More

Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate”

1. Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate” là gì? Lỗi “ssl error: unable to verify the first certificate” là một lỗi thường gặp khi làm việc với kết nối bảo mật SSL/TLS trong các ứng dụng web hoặc các ứng dụng sử dụng giao thức HTTPS. Lỗi này xuất hiện khi hệ thống không thể xác minh chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ đích hoặc khi không thể tạo kết nối an toàn với máy chủ đó. 2. Nguyên nhân gây ra lỗi Error “SSL Error:…

Read More

Cách quản lý chứng chỉ AutoSSL trong cPanel

1. Cách thêm chứng chỉ bằng AutoSSL Bước 1: Đăng nhập vào cPanel . Bước 2: Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng SSL/TLS trong phần Bảo mật . Bước 3: Nhấp vào liên kết Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng chỉ SSL trong Chứng chỉ (CRT) . Bước 4: Cuộn xuống danh sách cho đến khi bạn tìm thấy miền cần cài đặt chứng chỉ. Nhấp vào liên kết Cài đặt để đảm bảo rằng chứng chỉ đã được cài đặt. Bước 5: Để xem chứng chỉ đã được áp dụng hay chưa, bạn có thể quay lại trang cPanel chính…

Read More

Lỗi SSL 31 là gì? Cách Fix lỗi SSL 31

1. Lỗi SSL 31 là gì? Lỗi SSL 31 thường liên quan đến việc sử dụng các phiên bản cũ hoặc không tương thích của giao thức SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) trong quá trình thiết lập kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ trên internet. Đây là một lỗi mã hóa kết nối và có thể gây ra sự cố khi bạn cố gắng truy cập các trang web hoặc ứng dụng yêu cầu kết nối an toàn. 2. Cách…

Read More