Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows khác nhau

1. SSL là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn bảo mật mạng được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. SSL đã được phát triển để bảo vệ thông tin truyền tải qua Internet và giúp đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải giữa người dùng và máy chủ là an toàn và không thể đọc được bởi bên thứ ba. 2. Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows…

Read More