SSL Proxy là gì? Cách cấu hình SSL Proxy

1. SSL Proxy là gì? SSL Proxy (Secure Sockets Layer Proxy) là một loại máy chủ trung gian (proxy server) sử dụng để kiểm soát và bảo mật giao tiếp qua mạng thông qua SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security). SSL/TLS là một công nghệ mã hóa dữ liệu và xác thực kết nối mạng, thường được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin trên Internet. Chi tiết bạn có thể tham khảo bài viết này: Proxy là gì? Sock là gì? 2.…

Read More