Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate”

1. Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate” là gì? Lỗi “ssl error: unable to verify the first certificate” là một lỗi thường gặp khi làm việc với kết nối bảo mật SSL/TLS trong các ứng dụng web hoặc các ứng dụng sử dụng giao thức HTTPS. Lỗi này xuất hiện khi hệ thống không thể xác minh chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ đích hoặc khi không thể tạo kết nối an toàn với máy chủ đó. 2. Nguyên nhân gây ra lỗi Error “SSL Error:…

Read More