Cách quản lý chứng chỉ AutoSSL trong cPanel

1. Cách thêm chứng chỉ bằng AutoSSL Bước 1: Đăng nhập vào cPanel . Bước 2: Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng SSL/TLS trong phần Bảo mật . Bước 3: Nhấp vào liên kết Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng chỉ SSL trong Chứng chỉ (CRT) . Bước 4: Cuộn xuống danh sách cho đến khi bạn tìm thấy miền cần cài đặt chứng chỉ. Nhấp vào liên kết Cài đặt để đảm bảo rằng chứng chỉ đã được cài đặt. Bước 5: Để xem chứng chỉ đã được áp dụng hay chưa, bạn có thể quay lại trang cPanel chính…

Read More