Sha-1 là gì? Nguyên lý hoạt động của sha-1?

1. Sha-1 là gì? SHA-1 viết tắt của Secure Hash Algorithm 1 là một thuật toán sử dụng hàm Cryptographic Hash để thu thập đầu vào và cho ra các giá trị Hash 160 bit (20byte). Trong đó, giá trị Hash này được gọi là Message Digest, nó bao gồm một chuỗi các số thập lục phân dài 40 chữ số.  SHA-1 đã được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và được công bố vào năm 1993. Ban đầu, nó được sử dụng rộng rãi…

Read More