Hướng dẫn cách Renew SSL Certificate

1. Renew SSL là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức bảo mật dùng để bảo vệ dữ liệu được truyền tải qua mạng. Nó sử dụng mã hóa để đảm bảo rằng thông tin như thông tin cá nhân, mật khẩu và thông tin tài chính không bị lộ khi được truyền tải giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. Khi bạn nghe về việc “renew SSL,” điều này thường liên quan đến việc gia hạn chứng chỉ SSL (SSL certificate). Chứng chỉ SSL…

Read More