Cách sửa lỗi 504 gateway time-out nginx docker

1. Lỗi 504 gateway time-out nginx docker là gì? Lỗi “504 Gateway Timeout” trong ngữ cảnh của Nginx và Docker xuất hiện khi một máy chủ proxy (Nginx) không nhận được phản hồi từ máy chủ ứng dụng sau một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu. Đây là một lỗi phổ biến trong các môi trường web và có thể xảy ra khi máy chủ ứng dụng không hoạt động chính xác hoặc không thể xử lý yêu cầu trong khoảng thời gian quy định. 2. Xử lý lỗi…

Read More