Cách sửa lỗi Err_bad_ssl_client_auth_cert

1. Lỗi Err_bad_ssl_client_auth_cert là gì?   Khi truy cập vào 1 trang web bất kỳ, có thể Lỗi này liên quan đến chứng chỉ SSL. Khi bất kỳ người dùng nào cố gắng truy cập một trang web trên internet, Google Chrome sẽ cố gắng kiểm tra chứng chỉ SSL được cài đặt trên trang web vì lý do bảo mật. Nếu trình duyệt Chrome không thể mở URL tương ứng do người dùng nhập, thì thông báo lỗi Err_bad_ssl_client_auth_cert sẽ được trình duyệt hiển thị. Các lý do phổ…

Read More