Cách cài Nginx ssl certificate configuration

1. Cài đặt chứng chỉ SSL trên NGINX Để hoàn tất cài đặt SSL, bạn sẽ cần các tệp chứng chỉ sau: Chứng chỉ chính của bạn (tệp . crt ) Chứng chỉ gốc và chứng chỉ trung gian ( tệp .ca-bundle ) Khi bạn đã nhận được chúng từ CA của mình, hãy tiếp tục với cấu hình. Bước 1: Kết hợp tất cả các chứng chỉ Trước tiên, bạn cần kết hợp tất cả các chứng chỉ được cấp cho miền của mình vào một tệp duy nhất. Bạn có thể thực hiện…

Read More