Hướng dẫn cách Bypass SSL Pinning trên IOS

1. SSL pinning là gì? SSL pinning là một kỹ thuật được sử dụng để củng cố bảo mật cho các ứng dụng di động và trình duyệt web khi kết nối đến các máy chủ web thông qua HTTPS. Khi một ứng dụng hoặc trình duyệt web kết nối đến một máy chủ thông qua HTTPS, thông thường nó sẽ kiểm tra chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ để đảm bảo rằng nó đang giao tiếp với máy chủ chính xác và không bị tấn công trung gian. Tuy…

Read More