Cách cài đặt SSL miễn phí từ Cloudflare?

1. Cloudflare là gì? CloudFlare là một trong những nền tảng mạng đám mây lớn nhất thế giới. Nó tăng tốc và bảo vệ hàng triệu trang web. Nó cũng cung cấp CDN (Mạng phân phối nội dung) miễn phí, Bạn có thể sử dụng CloudFlare miễn phí bằng cách tạo tài khoản miễn phí và thêm trang web của mình. Tìm hiểu làm thế nào để làm điều này ở đây . Sau khi bạn tạo tài khoản và thêm trang web của mình, sẽ mất khoảng 24 giờ để kích hoạt https trên trang web…

Read More