Cách cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx cho Ubuntu 20.04

  Để sử dụng giao thức HTTPS trên trang web, bạn phải có chứng chỉ TLS/SSL và định cấu hình Nginx. Bạn có thể nhận được chứng chỉ từ cơ quan cấp chứng chỉ đáng tin cậy để kiếm tiền trong một số lượng lớn dịch vụ. Có thể sử dụng phiên bản miễn phí nhờ dịch vụ Let’s Encrypt và được mô tả ở đây trong bước 3. Bạn cũng cần thực hiện cấu hình Nginx cơ bản . Nếu bạn sử dụng chứng chỉ tự ký, trình duyệt sẽ hiển thị lỗi khi kiểm tra…

Read More