Lỗi ssl_error_unsupported_version

1. Nguyên nhân gây ra lỗi ssl_error_unsupported_version? Nguyên nhân chính thường gây ra lỗi ssl_error_unsupported_version? đó là: Không thể thiết lập kết nối an toàn Lỗi trên trang Web 2. Cách khắc phục lỗi ssl_error_unsupported_version Theo như tôi biết, vấn đề này liên quan đến Firefox, firebox không hỗ trợ tls 1.0 và tls 1.1. Để giải quyết vấn đề này, tôi khuyên bạn nên thử các giải pháp dưới đây: Nhập “about: Config” vào thanh địa chỉ firefox (xác nhận thông báo thông tin trong trường hợp nó hiển…

Read More