Secure Shell là gì? và chức năng của Secure Shell

  1.Secure Shell là gì? SSH trong mạng máy tính đề cập đến một giao thức quản trị từ xa cho phép người dùng, đặc biệt là quản trị viên hệ thống, truy cập, quản lý và sửa đổi các máy chủ từ xa qua một mạng không an toàn. SSH hỗ trợ xác thực khóa công khai và xác thực mật khẩu mạnh cho máy chủ. Nó cũng được sử dụng để giao tiếp giữa hai máy tính sử dụng dữ liệu được mã hóa qua mạng mở hoặc…

Read More