Thay đổi yêu cầu lưu trữ khóa OV được đẩy đến năm 2023

Các nhà lãnh đạo ngành đã quyết định ngừng triển khai các yêu cầu lưu trữ khóa an toàn mới cho chứng chỉ ký mã xác thực tổ chức (OV) cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. 1. Bản tóm tắt nhanh về các thay đổi được đề xuất đối với lưu trữ khóa chứng chỉ ký mã OV Diễn đàn CA / B về việc cấp và lưu trữ chứng chỉ ký mã OV trước khi bắt đầu những thay đổi về thời điểm nó được triển khai.…

Read More