10 huyền thoại sự thật về bảo mật trang web được tiết lộ

Chứng chỉ SSL  là sự lựa chọn chính xác khi nói đến giải pháp bảo mật trang web nhưng đã có một số lầm tưởng và ngộ nhận mà chúng tôi đã xác định và liệt kê bên dưới. 1. Những sự thật bạn có thể chưa biết   LÍ THUYẾT: Mã hóa chỉ dành cho các tổ chức có yêu cầu tuân thủ. SỰ THẬT: Nếu bạn có dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, nhân viên hoặc thị trường mà bạn cho là nhạy cảm / cạnh tranh, thì bạn nên…

Read More