Let’s Encrypt sẽ thu hồi danh sách các chứng chỉ được cấp sai

1. Tại sao đã mã hóa chứng chỉ HTTPS bị thu hồi? Do chứng chỉ SSL / TLS được cấp không đúng cách, Let’s Encrypt, một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có được chứng chỉ miễn phí có kế hoạch thu hồi một số lượng đáng kể chứng chỉ của mình vào thứ Sáu ngày 28 tháng 1. Theo diễn đàn cộng đồng, Let’s Encrypt đã gặp sự cố khi cố gắng xác thực chứng chỉ của họ bằng cách sử dụng lược đồ thử thách `tls-alpn-01 ′…

Read More