Các bước để ngăn chặn sự tấn công của Ransomware

1. Sự tấn công của Ransomware Để ngăn chặn sự tấn công của Ransomware, bọn tội phạm mạng gần đây đã đánh cắp hàng nghìn máy tính trên hàng trăm quốc gia yêu cầu Bitcoin để đổi lấy. Đó là cuộc tấn công khiến bệnh nhân trên khắp nước Anh phải chờ đợi để được chăm sóc sức khỏe và làm gián đoạn các tiện ích công cộng ở Tây Ban Nha. Ransomware là một phần mềm độc hại, thường được truyền qua email hoặc cửa sổ bật lên web, chiếm quyền…

Read More