GoDaddy phát hiện lỗ hổng dữ liệu? Dữ liệu của bạn có trong đó không?

GoDaddy đã phát hiện ra một lỗ hổng dữ liệu trong đó dữ liệu của 1,2 triệu khách hàng WordPress bị lộ vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Công ty tuyên bố đã có quyền truy cập trái phép của bên thứ ba vào thứ Hai. Nó đã giành được quyền truy cập vào hệ thống của GoDaddy thông qua mật khẩu bị xâm phạm, địa chỉ email và số khách hàng bị lộ. Demetrius Comes, giám đốc bảo mật thông tin của GoDaddy đã tuyên bố trong tuyên…

Read More