Bản cập nhật “HTTPS-Only Mode” | Internet Utopia của Google

  1. Chế độ HTTPS-Only Mode là gì? Những lời bàn tán xôn xao khắp nơi trên mạng. Chế độ Chỉ HTTPS của Google, có kế hoạch làm cho các trang web HTTP đã sử dụng trước đó không thể truy cập được. Khi tính năng mới được bật, bất kỳ trang web nào bạn muốn lướt sẽ tự động nâng cấp từ HTTP lên HTTPS. Vì bản cập nhật này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên ban giám khảo vẫn chưa tính đến ngày phát hành. Tuy nhiên, bạn có thể mong…

Read More