Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong mọi trình duyệt?

  1. Cách xem chi tiết chứng chỉ SSL trong Chrome (v.60 +) Làm theo các bước dưới đây để xem chi tiết SSL trong máy tính để bàn của Chrome. Đầu tiên, hãy truy cập bất kỳ trang web nào hỗ trợ SSL. Nhấp vào ổ khóa màu xanh lục được hiển thị trên thanh địa chỉ và một cửa sổ bật lên nhỏ sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhấp vào Chứng chỉ (hợp lệ). Cửa sổ nhỏ bạn có thể thấy trên màn hình hiển thị chi tiết chứng…

Read More