Kiểm tra bảo mật email miễn phí của NCSC

Một công cụ mới từ Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) hứa hẹn sẽ giúp các tổ chức kiểm tra xem cài đặt bảo mật email của họ có đạt chuẩn hay không. Dịch vụ Kiểm tra Bảo mật Email đã được cơ quan an ninh, một bộ phận của cơ quan gián điệp Anh GCHQ, đưa ra ngày hôm qua. 1. Công dụng của dịch vụ Kiểm tra Bảo mật Email Nó được thiết kế để tra cứu thông tin có sẵn công khai về các tiêu chuẩn chống giả…

Read More