Thiết lập LetsEncrypt cho Nginx bằng Certbot để có Chứng chỉ SSL miễn phí

Theo Wikipedia – Let’s Encrypt là tổ chức phát hành chứng chỉ phi lợi nhuận do Nhóm nghiên cứu bảo mật Internet điều hành, cung cấp miễn phí chứng chỉ X.509 cho mã hóa bảo mật truyền tải. 1. Điều kiện tiên quyết cho LetsEncrypt Nginx Trước khi bắt đầu cài đặt LetsEncrypt, chúng ta cần đảm bảo rằng cấu hình Nginx của chúng ta được đặt chính xác. Chương trình certbot trực tiếp đọc và ghi vào tệp Nginx. Mở tệp cấu hình Nginx bằng trình chỉnh sửa nano: sudo nano / etc /…

Read More