Hầu hết các SSL VPN đều cực kỳ không an toàn

VPN cho phép người dùng truy cập một cách an toàn vào mạng riêng và chia sẻ dữ liệu từ xa thông qua các mạng công cộng. Thật không may, chúng cũng thường có đầy đủ các vấn đề bảo mật, như thực tế là 77% SSL VPN được thử nghiệm vẫn sử dụng giao thức SSLv3 không an toàn. High-Tech Bridge đã tiến hành nghiên cứu Internet quy mô lớn trên các máy chủ SSL VPN trực tiếp và có thể truy cập công khai và nhận thấy rằng ngoài ra,…

Read More