Tên miền .Gov của Hoa Kỳ để tải trước HSTS để bảo mật tối đa

Các trang web của chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một bước quan trọng khác để trở nên an toàn hơn sau khi có thông báo rằng tất cả các TLD .gov sẽ được thay đổi để thực thi tải trước HSTS. Chương trình DotGov đã đưa ra thông báo vào Chủ nhật, nói rằng tất cả các miền .gov mới sẽ được tự động tải trước từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. Quá trình chuyển đổi các miền lịch sử sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tiêu…

Read More