Bảo mật Internet of Things (IoT) với SSL / TLS

  Từ camera an ninh, hộp giải mã tín hiệu, thiết bị nhà bếp, thiết bị y tế và đèn giao thông, số lượng thiết bị kết nối Internet đã tăng với tốc độ đáng kinh ngạc kể từ đầu những năm 2000. Các ước tính khác nhau, theo đồ họa thông tin được công bố bởi Intel, IoT, bao gồm 2 tỷ đối tượng “thông minh” vào năm 2006, dự kiến ​​sẽ tăng gấp trăm lần lên 200 tỷ thiết bị vào năm 2020. Tương đương với khoảng 26…

Read More