Một nửa số trang web vẫn sử dụng Legacy Crypto Keys

  Theo nghiên cứu mới đây, Internet ngày càng trở nên an toàn hơn, nhưng hơn một nửa Crypto Keys của các trang web vẫn được tạo ra thông qua các thuật toán mã hóa kế thừa, theo nghiên cứu mới. Công ty bảo mật Venafi đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu nổi tiếng Scott Helme để phân tích một triệu trang web hàng đầu thế giới trong 18 tháng qua. Báo cáo thu thập thông tin TLS kết quả đã tiết lộ một số tiến bộ trong một số lĩnh vực.…

Read More