Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length”

1. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL received a record that exceeded the maximum permissible length? – Lỗi này cũng xảy ra khi bạn đã bật mô-đun SSL (ví dụ: bạn đã chạy a2enmod ssl) nhưng chưa bật bất kỳ mục nhập trang web SSL nào (tức là bạn chưa chạy ví dụ a2ensite default-ssl). – Lỗi này cũng hiển thị khi Firefox không được định cấu hình đúng cho SSL. 2. Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length” Bạn có thể thử cách…

Read More