Hàng chục nghìn chứng chỉ GoDaddy sẽ bị Break trong macOS 11.4 và iOS 14.6

MacOS 11.4 và iOS 14.6 áp đặt một số yêu cầu mới đối với chứng chỉ SSL được cấp vào hoặc sau ngày 21 tháng 4 năm 2021. Thật không may, một số tổ chức cung cấp chứng chỉ, cụ thể là GoDaddy, GlobalSign, Certigna và WidePoint, đã nhầm lẫn và cấp hàng chục nghìn chứng chỉ không tuân thủ từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 sẽ không hoạt động trong macOS 11.4 và iOS 14.6 (Safari sẽ hiển thị “This Connection is Not Private”). Nếu…

Read More