Cách khắc phục các vấn đề SSL phổ biến trong WordPress

1. Sửa lỗi NET :: ERR_CERT_INVALID Thông báo lỗi này xuất hiện trong Google Chrome. Các trình duyệt khác hiển thị lỗi này với một thông báo hơi khác, nhưng về cơ bản nó cảnh báo người dùng rằng kết nối của họ với trang web của bạn không an toàn. Thông báo lỗi này cho biết rằng trình duyệt của người dùng không chấp nhận chứng chỉ do trang web cung cấp. Điều này có thể xảy ra do một số lý do: Chứng chỉ SSL được cấp cho một…

Read More