Hướng dẫn khắc phục lỗi HTTPS trên điện thoại Android

Bài viết sẽ hướng dẫn khắc phục sự cố lỗi HTTPS như ‘Kết nối không riêng tư’, ‘Không thể tạo kết nối an toàn với máy chủ’ và ‘Chứng chỉ không đáng tin cậy’ trên điện thoại Android. Chứng chỉ TSL / SSL được sử dụng để tăng cường bảo mật cho website và được Google khuyến nghị cho toàn bộ các website. SSL là viết tắt của Lớp cổng bảo mật (Secure Socket Layer) và TSL là viết tắt của Transport Layer Security. Cả hai thực tế đều làm…

Read More