Tăng xếp hạng của Google với chứng chỉ SSL: tại sao không?

Bạn có biết rằng việc cài đặt Chứng chỉ SSL thực sự có thể giúp cải thiện thứ hạng Google của bạn không? SEO là một công việc khá là phức tạp. Mọi người dành nhiều năm tìm hiểu về nó, họ đưa ra các chiến lược phức tạp và xây dựng nó, sau đó Google đi ra với một bản cập nhật và tất cả mọi thứ bạn nghĩ rằng bạn biết sẽ đi ngay ra ngoài cửa sổ. Hãy suy nghĩ về điều đó, các công ty lớn, thương hiệu…

Read More