Hướng dẫn chuyển chứng chỉ SSL từ máy chủ Windows sang máy chủ Apache

Có nhiều lý do để chuyển chứng chỉ SSL giữa các máy chủ. Có thể bạn đang chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ hosting, có chứng chỉ Wildcard hoặc Multi-Domain hoặc có thể bạn đang ở trong môi trường cân bằng tải. Bất kể lý do gì, chúng tôi đã đề cập đến bạn với hướng dẫn toàn diện này. Hướng dẫn này đề cập đến việc xuất Chứng chỉ SSL từ Windows Server và chuyển nó sang Máy chủ Apache. Làm việc với giả định rằng Chứng chỉ SSL đã được…

Read More

Hướng dẫn cách chuyển chứng chỉ SSL giữa các máy chủ Windows

Đôi khi, bạn cần phải chuyển chứng chỉ SSL giữa các Máy chủ Windows từ máy chủ này sang máy chủ khác. Điều này có thể vì một số lý do, mọi thứ từ môi trường cân bằng tải, đến chứng chỉ Wildcard hoặc Multi-Domain, thậm chí chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ hosting. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn việc xuất Chứng chỉ SSL từ một máy chủ này sang máy chủ khác. Giả sử bạn đã cài đặt Chứng chỉ SSL trên một máy,…

Read More